هدف ما تضمین کیفیت ، افزایش تولید و کاهش هزینه های شماست.

شرکت نو اندیش صنعت اسپادانا

سيستم كنترل برش  سنگ ، ماشين قله بر سنگ بري

 

   
 
 
 

سيستم كنترل ماشين اسلاب ساب

 

   

 

 

جرقه زن اتوماتیک

  اشکار ساز شعله

  اتوماسیون باکس

 

بیشتر....