شرکت نو اندیش صنعت اسپادانا

با بهره گيري از توانمندي هاي فني و تخصصي موجود و به منظور ارايه خدمات مهندسي در زمينه برق و الکترونيک و اتوماسيون صنايع  و طراحي، ساخت و نصب و راه اندازي پروژه هاي صنعتي در سال 1380کار خود را شروع نموده و با استفاده از متخصصين و کارشناسان مجرب داراي تجارب داخلي و خارجي با هدف ايجاد پل ارتباطي بين صنعت داخلي و تکنولوژي هاي جديد خارجي و به روز دنيا سعي در ارتقاء سطح صنعت کشور را داشته است.
اين شرکت در جهت ارتقاء سطح خود اقدام به مشارکت و همکاري با انجمن ها وشرکت هايي چون انجمن خدمات مهندسي اصفهان به عنوان بازرس انجمن و شرکت مهندسي بين المللي پيشگامان فناوري اسپادانا(تپكو)به عنوان سهامدار که متشکل از 73 شرکت بزرگ مهندسي اصفهان مي باشد نموده است.
در جهت رسيدن به اهداف بلند مدتمان همواره به دنبال ارتقاء علم و دانش و رسيدن به تکنولوژي روز دنيا جهت بالا بردن سطح صنايع داخلي مي باشيم.

 شرکت نو انديش صنعت اسپادانا به عنوان يکي از شرکت هاي فعال در زمينه اتوماسيون صنايع و توليد دستگاه هاي الکترونيک صنعتي و ارايه کليه خدمات مهندسي برق و الکترونيک بوده و مديريت و کارکنان شرکت به طور مستمر در تلاش براي طراحي و استقرار سيستم هاي مناسب جهت ارتقاء کيفيت فعاليت ها و خدمات ارايه شده و رضايت مندي کارفرمايان و کليه طرف هاي ذينفع مي باشد.
  به همين منظور، سيستم مديريت کيفيت مبتني بر استاندارد9001-2000  ISO  در شرکت طراحي و به اجرا گذاشته مي شود،در اين راستا موارد زير را دنبال مي نمايد:
·         بهبود مستمر کيفيت ارايه خدمات و توليدات
·         ايجاد مکانيزم لازم جهت دريافت و اعمال نظرات مشتريان
·         ارتقاء سطح توانايي کارکنان از طريق استقرار يک سيستم آموزشي موثر
·         تقويت روحيه مشارکت و کار گروهي
·         شناسايي نياز مشتريان و تلاش در افزايش سهم بازار و دستيابي به بازارهاي جديد
·         تصميم گيري موثر بر اساس جمع آوري و تجزيه و تحليل داده هاي عملياتي
مسووليت و اختيار براي نظارت بر اجرا و کنترل اين نظام به عهده نماينده مديريت است. اين شخص اختيارداشته و موظف است موارد عدم تطبيق در خدمات و سيستم را در سطح شرکت پي جويي و پيگيري نمايد و جهت حل چنين مشکلاتي اعمال راه حل هايي را توصيه و شروع نموده و اجراي صحيح آن را تا مرحله تصديق تحت نظارت خود داشته باشد .
 اينجانب اطمينان دارم کليه همکاران فعاليت هاي خود را براي تحقق موارد فوق هماهنگ نموده و در جهت بالا بردن دانش خود و حفظ ، نگهداري و بهبود سيستم مديريت کيفيت تلاش نمايند.